คีมล็อค META No.K33-1299

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

030290                      10″             ลังละ 36 อัน/ กล่องละ 6 อัน       อันละ 150.-