คีมล็อคปากเป็ด META No.SNC-10110

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

030302                      10″             ลังละ 24 อัน/ กล่องละ 6 อัน       อันละ 140.-