คีมล็อคตัวG (ปากขยับได้) META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

030297                        6″             ลังละ 48 อัน/ กล่องละ 6 อัน       อันละ 110.-

030298                        9″             ลังละ 36 อัน/ กล่องละ 6 อัน       อันละ 125.-

030299                       11″             ลังละ 24 อัน/ กล่องละ 6 อัน       อันละ 135.-