คีมล็อคตัวG ปากขยับได้ META No.CP3-1155

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

030294                        6″             ลังละ 30 อัน/ กล่องละ 5 อัน       อันละ 240.-

030295                        11″             ลังละ 20 อัน/ กล่องละ 5 อัน       อันละ 420.-