คีมล็อคตัว G (ปากขยับได้) พร้อมกุญแจหกเหลี่ยม META

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

620122                 11″                ลังละ 30 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 200.-

620123                 18″                ลังละ 20 อัน/กล่องละ 5 อัน          อันละ 320.-