คีมล็อคตัว C META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

030292                      11″             ลังละ 20 อัน/ กล่องละ 5 อัน       อันละ 220.-