คีมล็อคก้ามปู META No.SNC-10410

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

030303                      9″             ลังละ 24 อัน/ กล่องละ 6 อัน       อันละ 140.-