คีมย้ำหางปลา META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

030570                      8″            ลังละ 72 อัน/กล่องละ 12 อัน           อันละ 95.-

030571                      9.1/2″    ลังละ 80 อัน/กล่องละ 10 อัน          อันละ 110.-