คีมมินิปากแหลมไม่มีฟัน META No.11-52

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031177                5″          ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 600.-