คีมมินิปากแหลมไม่มีฟัน MACOH No.mn444-125

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

0314440                      5″          ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 600.-