คีมมินิปากแหลมยาวพิเศษไม่มีฟัน SUPERMETA No.MS11-4

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031454                   6″             ลังละ 10 โหล/ กล่องละ 1 โหล       โหลละ 600.-