คีมมินิปากแบนไม่มีฟัน SUPERMETA No.MS11-2

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031452                   5″             ลังละ 10 โหล/ กล่องละ 1 โหล       โหลละ 600.-