คีมมินิปากแบนไม่มีฟัน META No.11-55

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031160                5″          ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 600.-