คีมมินิปากเฉียง META No.11-51

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031130          4.1/2″        ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 600.-