คีมมินิปากเฉียง MACOH No.mn111-115

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031410                4.1/2″          ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 600.-