คีมมินิปากนกแก้ว SUPERMETA no.MS11-8

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031458                     5″             ลังละ 10 โหล/ กล่องละ 1 โหล       โหลละ 600.-