คีมมินิปากจิ้งจกมีฟัน SUPERMETA No.MS11-5

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031455                   5″             ลังละ 10 โหล/ กล่องละ 1 โหล       โหลละ 600.-