คีมมินิตัดพลอย META No.11-56

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

031231                   4″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1 โหล              600.-