คีมผูกลวด สำหรับงานหนัก MACOH

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

030210                  8″               ลังละ 8 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          500.-