คีมปากแหลม ชุบโครเมี่ยม META No.22-35

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031224                     6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 850.-

031225                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,100.-