คีมปากแหลมหัวชุบสติม META No.L57-01

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031524                      6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 900.-

031525                      7″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,000.-

031526                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,150.-