คีมปากแหลมด้ามเขียวปากชุบดำ META No.98-3

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031730                     6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 900.-

031740                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,150.-