คีมปากเฉียง ชุบโครเมียม META No.22-35

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031226                     6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 850.-

031227                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,100.-