คีมปากเฉียง ชุบสติมด้ามเขียว META No.22-36

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031510                   6″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 900.-

031520                   8″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 1,150.