คีมปากเฉียงหัวชุบสติม META No.D57-01

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031527                      6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 900.-

031528                      7″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,000.-

031529                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,150.-