คีมปากเฉียงด้ามเขียวหัวชุบดำ META No.98-2

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031750                     6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 950.-

031760                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,150.-