คีมปากตรงหนีบแหวน หุ้มยาง META

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031580                      6″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล     โหลละ 780.-

031590                       7″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล      โหลละ 870.-

031600                      8″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 950.-