คีมปากตรงหนีบแหวน ชุบดำ K.P.

หัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

030710                   6″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        580.-

030720                   7″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        700.-

030721                    8″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        750.