คีมปากตรงถ่างแหวน ชุบโครเมี่ยม META

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

030960                      6″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล     โหลละ 700.-

030970                       7″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล      โหลละ 800.-

030971                      8″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 900.-