คีมปากจิ้งจก META No.22-32

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031080                   6″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 800.-

031090                   7″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 900.-

031100                   8″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 1,050.-