คีมปากจิ้งจก MACOH

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031330                   6″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 800.-

031340                   7″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 900.

031350                   8″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 1,050.