คีมปากจิ้งจก ด้ามหนาพิเศษ META No.22-34

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031200                     6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 850.-

031210                      7″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 950.-

031220                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,100.-