คีมปากจิ้งจก ชุบโครเมี่ยม META No.22-35

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031221                     6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 900.-

031222                     7″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,00.-

031223                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,150.-