คีมปากจิ้งจกหัวชุบสติม META No.C57-01

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031521                      6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 900.-

031522                      7″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,000.-

031523                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,150.-