คีมปากจิ้งจกด้ามเขียวหัวชุบดำ META No.98-1

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ     ราคา

031700                     6″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 950.-

031710                      7″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,050.-

031720                     8″             ลังละ 5 โหล/ กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 1,200.-