คีมปากงอหนีบแหวน ชุบดำ K.P.

หัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

030730                   6″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        580.-

030740                   7″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        700.-

030741                    8″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        750.