คีมปากงอถ่างแหวน ชุบโครเมี่ยม META

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

030980                      6″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล     โหลละ 700.-

030990                       7″               ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล      โหลละ 800.-

031000                     8″                ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 900.-