คีมปากขยาย ชุบโครเมี่ยม META

รหัสสินค้า  ขนาด       บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

610161               6″ หุ้มยาง            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 650.-

610162              8″ หุ้มยาง             ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล         โหลละ 780.-

610163            6″ ไม่หุ้มยาง           ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล         โหลละ 500.-

610164            8″ ไม่หุ้มยาง          ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 680.-