คีมปอกสายไฟ AUTOMATIC STAR No.WS-103

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

031541                       ลังละ 48 อัน/กล่องละ 6 อัน            อันละ 160.-