คีมปอกสายไฟ รุ่นเยอรมัน ด้ามหุ้มยาง META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

031542                      6″              ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน            อันละ 70.-