คีมตัดลวดสลิง META No.CC-60

รหัสสินค้า         บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

610007                            ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน           อันละ 180.-