คีมตัดพลอย META No.22-35

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

031230                   8″               ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน                 110.-