คีมตัดกระเบื้อง MACOH No.MC-445

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031550                   8″                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 95.-