คีมคอม้าปากขยับได้ META

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031830                   8″                ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 110.-

031840                  10″               ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 130.-

031850                  12″               ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน          อันละ 180.-