คีนปากจิ้งจก META No.22-37

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031761                   6″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 850.-

031762                   7″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 950.-

031763                   8″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 1,100.