คอปเปอร์ ข้อต่ออุปกรณ์ลม META

รหัสสินค้า   ขนาด   บรรจุกล่องละ    ราคา

620011                     SP 20          กล่องละ 10 อัน                   อันละ 26.-

620012                    PP 20          กล่องละ 20 อัน                   อันละ 11.-

620013                    SP 30           กล่องละ 10 อัน                   อันละ 30.-

620014                   PP 30           กล่องละ 20 อัน                   อันละ 16.-

620015                   SP 40           กล่องละ 10 อัน                   อันละ 36.-

620016                   PP 40          กล่องละ 20 อัน                   อันละ 20.-

620017                   SM 20         กล่องละ 10 อัน                    อันละ 29.-

620018                  PM 20          กล่องละ 20 อัน                   อันละ 13.-

620019                  SM 30          กล่องละ 10 อัน                   อันละ 33.-

620020                 PM 30          กล่องละ 20 อัน                   อันละ 17.-

620021                  SM 40         กล่องละ 10 อัน                     อันละ 36.-

620022                 PM 40          กล่องละ 10 อัน                    อันละ 22.-

620023                 SH 20           กล่องละ 10 อัน                    อันละ 26.-

620024                 PH 20          กล่องละ 20 อัน                    อันละ 13.-

620025                 SH 30          กล่องละ 10 อัน                     อันละ 31.-

620026                 PH 30          กล่องละ 20 อัน                    อันละ 16.-

620027                 SH 40          กล่องละ 10 อัน                     อันละ 36.-

620028                 PH 40          กล่องละ 20 อัน                    อันละ 19.-

620029                  SF 20           กล่องละ 10 อัน                    อันละ 26.-

620030                 PF 20           กล่องละ 20 อัน                     อันละ 11.-

620031                  SF 30           กล่องละ 10 อัน                     อันละ 29.-

620032                 PF 30           กล่องละ 20 อัน                     อันละ 16.-

620033                  SF 40          กล่องละ 10 อัน                      อันละ 38.-

620034                PF40            กล่องละ 10 อัน                       อันละ 20.-