ข้ออ่อนบล็อค STAR

รหัสสินค้า    ขนาด        กล่องละ         ราคา

070210                 1/2″ x 3″              กล่องละ 5 อัน           อันละ 45 .-