ข้ออ่อนบล็อค ชุบโครเมี่ยม META

รหัสสินค้า    ขนาด     กล่องละ      ราคา

070170               1/2″ x 3″            กล่องละ 5 อัน            อันละ 100.-