ข้ออ่อนบล็อคชุบโครเมี่ยม MACOH

รหัสสินค้า    ขนาด     กล่องละ      ราคา

070370               1/2″ x 3″              กล่องละ 2 อัน             อันละ 100.-