ข้ออ่อนบล็อคชุบดำ MACOH

รหัสสินค้า    ขนาด        กล่องละ         ราคา

070080               1/2″ x 3″              กล่องละ 5 อัน           อันละ 100 .-